Ønsker du at få foden indenfor hos nogle af Danmarks største virksomheder og hjælpe med at optimere kerneforretningen?

Så har du nu chancen gennem IT Optimisers Graduate program. 

IT Optimiser har siden 2012 specialiseret sig i at bygge bro mellem SAP specialister og virksomheder. Vi søger nu kandidater til vores Graduate program – et program, der er baseret på SAPs træningsmateriale og et praktikforløb, så du bliver klædt på til dit fremtidige job som SAP specialist.

Du vil fra dag ét blive ansat i en fast stilling som SAP junior konsulent og selve Graduate programmet varer fra 6-24 måneder, og vil blive tilpasset dine ønsker, erfaring og praktikvirksomhedens behov.

Programmet er specialiseret omkring SAP, som er et ERP-system, der anvendes af en bred vifte af de største danske virksomheder og brands. Du vil gennem programmet få muligheden for at opnå et indgående kendskab til praktikvirksomhedens kerneforretning og brug af SAP. Undervejs vil du blive vejledt af både erfarne SAP specialister, din leder og en tilknyttet mentor. Efter Graduate programmet vil du kunne arbejde i en IT-afdeling, hvor opgaverne kan spænde fra mange små opgaver til endda ganske store projekter – typisk hvor du indgår i et tværfagligt teamwork og har en stor interaktion med specialister og andre forretningsressourcer.

I vores Graduate program kan du følge ét af fem spor, som dækker over efterspurgte områder indenfor SAPs ERP-system:

SAP Finans:

 • G/L og specialkonti
 • A/R (leverandører)
 • A/P (kunder)
 • Bankintegration
 • Aktiver
 • Parallelkonteringer
 • Periodeafslutning
 • Rapportering 

SAP Produktion:

 • Produktions-stamdata (arbejdssteder, operation, styklister, materialer)
 • MRP (Materiale behovs planlægning)
 • Kapacitetsplanlægning
 • Produktionsordrer (Diskret produktion, proces produktion, serieproduktion, Kanban)
 • Produktionstilbagemeldinger 

SAP Indkøb/lager:

 • Leverandører og indkøbs-stamdata
 • Lagerhåndtering og lagerværdi
 • Indkøbsrekvisitioner og ordrer
 • Varemodtagelse
 • Fakturamodtagelse
 • MRP (Materiale behovs planlægning)
 • Lageroptællinger

SAP Salg og distribution:

 • Kunder og materiale stamdata
 • Salgsordrer
 • Leveringer (lidt transport)
 • Fakturering
 • Prissætning

SAP Udvikling (ABAP):

 • Programmering (ABAP – 4. generationssprog)
 • Dictionary
 • Data typer og data objekter
 • Bruger interface inkl. WEB
 • SQL-udtræk
 • Udvidelser og modifikationer i SAP
 • ABAP Object orienteret
 • Værktøjer (Analyse, trace, debugger, kode-inspektion, SQL-monitorering etc.)

Som vores kommende Graduate kandidat forventer vi, at du har følgende:

 • En afsluttet kandidatgrad i et relevant område (vi vejleder gerne, hvis du er i tvivl)
 • Grundlæggende IT-færdigheder, men ikke nødvendigvis en IT-uddannelse (Vi lærer dig SAP fra bunden af). Søger du sporet som SAP udvikler, så vil en IT-uddannelse være en stor fordel
 • Gode engelskkundskaber, både skriftligt og mundtligt. Dansk er ikke et krav, men en fordel
 • Analytisk og problemløsende tilgang – kompleksiteten kan blive stor
 • Gode præsentations- og kommunikationsfærdigheder
 • Erfaring med at arbejde i teams - meget arbejde foregår i tværfaglige teams
 • Høj motivation og selvbevidsthed. Er fleksibel og modtagelig for feedback
 • Mulighed for at rejse (længere perioder efter aftale)

Lyder ovenstående som en spændende mulighed, og kan du se dig selv som et bindeled mellem IT og forretningen? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

I din ansøgning bedes du beskrive din motivation, uddannelse og/eller erhvervserfaring. Vi vil også gerne vide hvilket af de fem SAP spor, som du finder mest relevant. Hvis vi ser et potentielt match, kaldes du til interview, hvor bl.a. dit valg af spor vil blive evalueret. Du vil efterfølgende blive matchet med en praktikvirksomhed. Opstart af programmet er planlagt til 29. august.

Din ansøgning og CV sendes til Academy@ITOptimiser.com senest d. 31. maj 2022.

For yderligere information kontakt IT Optimiser på +45 31 188 140 eller Academy@ITOptimiser.com. 

Du kan finde en inspirationsvideo om jobbet som SAP konsulent her: videointroduktion (videoen beskriver et kortere forløb, men beskrivelsen af arbejdet og rollen er tilsvarende).
 

Tilbage til nyheder

Thrane.nu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

SAP is a registered trademark of SAP SE