Rekrutteringsspecialister på IT Optimisers kontor i Skanderborg.

IT Optimiser modtager af SMV-digital og Erhvervsstyrelsen kr. 100.000 til udviklingen af en algoritme og Artificial Intelligence (AI) i virksomheden. Læs mere om projektet her.

Rekrutteringsvirksomheden IT Optimiser i Skanderborg modtager 100.000 kr. til udviklingen af en algoritme og Artificial Intelligence (AI) i virksomheden. Bag støtten står SMV-digital og Erhvervsstyrelsen. Algoritmen skal udvikles på baggrund af medarbejdernes arbejdsprocesser og understøtte IT Optimiser i at finde de rigtige SAP®-specialister.

SMV:Digital-puljen er på i alt 18,1 mio. i 2020, der er øremærket til små og mellemstore virksomheder, der kan søge op til 100.000 kr. i tilskud til digitale projekter og privat rådgivning om digital omstilling eller automatisering.

– Tilskudspuljen skal bidrage til, at flere små og mellemstore virksomheder løfter blikket fra den næste faktura og i stedet prioriterer at afsætte tid til at fokusere på udviklingen af sin virksomhed. Der er store gevinster ved at tage nye digitale teknologier i brug, fortæller Dorte Zacho Martinsen, formand for SMV i en nyhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

IT Optimiser vandt i 2017 og 2018 Børsens Gazellepris og håber at midlerne fra SMV:Digital-puljen, og egen investering i projektet, kan fortsætte den gode udvikling.

Udvikling af menneskelig algoritme

De 100.000 kr. skal gå til at udvikle nyt software baseret på en menneskelig algoritme. AI algoritmen skal hjælpe medarbejderne med mere effektivt at finde det rette match mellem kundernes behov og SAP®-specialisternes kompetencer.

– Hos IT Optimiser har vi læst mere end 20.000 CV’er for SAP®-specialister, som i dag skal igennem en subjektiv og manuel proces for at afdække om kompetencerne matcher kundens behov. Denne proces vil vi nu se, om vi kan digitalisere via udviklingen af software og en algoritme, der skal kunne læse CV’erne og fremhæve de egnede specialister til et projekt, siger Bo Telén Andersen, partner hos IT Optimiser.

En af de tungeste processer er gennemlæsning af CV’er og vurdering af hvilke kompetencer og erfaringsniveau en specialist har. Løsningen skal i første omgang understøtte IT Optimisers eksisterende forretningsprocesser, men perspektiverne er mange og store. Visionen er at løsningen skal danne grundlag for en online selv-service-løsning, som vi på sigt gerne vil tilbyde vores kunder.

– Det er vores mål med projektet, at vi ved brug af Machine Learning skal kopiere de menneskelige processer og udarbejde en algoritme, der ved gennemgangen af et CV danner en kompetenceprofil, som vi kan matche med den specialistprofil som virksomhederne søger. Sammenligningen af specialistprofil og kompetenceprofilen hjælper IT Optimiser, og i sidste ende kunden, med at finde et bedre match, fortæller Kevin S. Billington, der med titlen Consultant Relations Analyst er tovholder på projektet hos IT Optimiser.

AI skal sikre et endnu højere kvalitetsniveau

De største udfordringer i projektet bliver selve udviklingen af algoritmen, og implementeringen i den eksisterende software, vurderer Bo Telén Andersen. Til at løfte denne del af projektet får IT Optimiser konsulentbistand af virksomheden 2021.AI. 2021.AI leverer alt fra en AI-strategi til fuld implementering af AI-løsninger og platforme.

– Vi involverer vores medarbejdere og bruger deres viden som fundament i opbygningen af algoritmen i vores system. Den bliver bygget op omkring deres rutiner, erfaringer og viden omkring gennemgang og udvælgelsen af de rigtige specialister. For at sikre processen fra start til slut, samarbejder vi med en Senior Data Scientist fra 2021.AI. Specialiaten skal stå for det tekniske i programmeringen og implementeringen af algoritmen.

– Algoritmen skal ikke ses som en erstatning af vores medarbejdere, men ses som et værktøj. Et værktøj der kan gøre os endnu hurtigere og sikre et endnu højere kvalitetsniveau i rekrutteringsarbejdet, afslutter Bo Telén Andersen.

Læs mere om AI-projektet eller tag et kig på vores andre nyheder.

Kontaktinformationer

BO TELÉN ANDERSEN
Partner

+45 5363 5333

KEVIN S. BILLINGTON
Consultant Relations Analyst

+45 3118 8145

Tilbage til nyheder

Thrane.nu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

SAP is a registered trademark of SAP SE